D’rout Bréck ass ganz aus Stol gebaut, a wann d’Sonn am Summer drop dréckt, dann dehnt de Stol sech aus an d’Bréck gëtt bis zu 25 cm méi laang!

Heescht dat elo dass ech am Wanter manner wäit lafe muss wann ech vum Kierchbierg an d’Stat wëll?! Nee, eigentlech net. Well d’ Bréck esou eppes lieweges an dynamesches ass, hunn d’Bréckeningénieure virgesuergt. An der Strooss selwer sinn Dehnungsfugen. Déi sinn elastesch a ginn einfach zesummegequëtscht wann d’Strooss sech mat der Bréck ausdehnt. D’Bréck selwer gëtt zwar méi laang, mee si däerf jo näischt op den zwou Säiten auserneen drécken! Dofir sinn véier grouss Rullen tëscht dem Sockel an der Bréck. D’Bréck rullt also hin an hier wann se sech ausdehnt oder zesummenzitt!

Ok, eng Bréck ass jo dann nach laang net esou fest wéi ee giff mengen. Mee de Wee vum Kierchbierg an d’Stat bléift op alle Fall dee selwechten, Summer wéi Wanter!

Corinne (science.lu)

Photo: eu2005.lu