shutterstock_160190147

Du wëlls op d’Uni, mee du wees nach net genau wouhin an wéi daat iwwerhapt ausgesinn soll? Wat dech do erward an wéi daat konkret ausgesäit? Eng Hëllef kann dir dobäi den Student fir 1 Dag Trip sinn.

Datt et nom Lycée op d’Uni goen soll ass kloer, mee wéi fillt sech den Alldag vun engem Student iwwerhaapt un? Déi Fro hunn ech mir domools op Première méi wéi eng Kéier gestallt an wärt domadder wuel net deen eenzegen gewierscht sinn. Iwwert e Flyer hunn ech dunn vun der Initiative « Student fir 1 Dag » héieren an mer gedueecht, do kéint ech vläit Äntwerten op meng Froe kréien.

Vun deenen ugebuedene Stied hunn ech mer dunn Stroosbuerg erausgesicht, well dat déi Stad war fir déi ech mech am meeschten interesséiert hunn. Den Dag selwer si mer dunn moies mat engem Bus op Stroosbuerg gefuer, wat och ouni Problem geklappt huet. Zu Stroosbuerg op der EcosUni ukomm, goufe mir dunn häerzlech vun engem Member vun der « Association des Luxembourgeois aux Universités de Strasbourg », kuerz ALUS empfaangen.

Den Dagesprogramm huet och direkt an engem Sall vun der Uni mat enger Froeronn ugefaangen, wou Memberen vun der ALUS sech all Méi ginn hunn fir eis éischt Froen ze beäntwerten. Duerno ass et weider op den Haaptcampus gaangen, wou mer en gudden Deel vun deenen aneren Fakultéiten ze gesinn kruten,  ier mer eis Richtung Restaurant gemaach hunn fir eis mat enger uerdentlecher Portioun Tarte flambée ze stärken. Während dem Getrëppels an dem Iessen gouf et natierlech masseg Geleeënheeten fir de Stroosbuerger Froen iwwer Wunnengen, Studierichtungen, franséisch Administratiounen a Villes méi ze stellen. Wann ech haut dorunner zréck denken, hätt ech mer vill Misère am Studium erspuert, hätt ech e bëssen besser nogelauschtert. Nom Iessen gouf nach en Trëppeltour duerch d’Aalstad gemaach ier et no e bësse Fräizäit rëm zréck an de Bus op Lëtzebuerg goung.

Datt ech haut zu Stroosbuerg studéiren, hänkt zu engem Groussdeel mat där Rees zesummen. Sech Unien an engem Katalog ukucken an sech am Internet informéiren ass schéin an gutt, mee wann een bis do war a mat Leit vun där Uni geschwat huet, ass alles direkt méi konkret an et huet een e vill méi realistescht Bild vun der ganzer Saach. « Student fir 1 Dag » ass eng Erfahrung, déi ech all Schüler nëmmen empfehlen kann, och deenen, déi schonn genau wëssen wat se no der 1ère oder 13ième maache wëllen.

 Zum Schluss dann nach e puer organisatoresch Detailer, et ass eis leider net méiglech all Stied unzebidden, dowéinst ginn nëmmen Stied, wou och en Lëtzebuerger Studentecercle besteet an déi net ze wäit eweg sinn, organiseiert. Fir datt eng Rees organiséiert gëtt, mussen mindestens 10 Schüler ugemellt sinn. Den Aller-Retour am Bus an d’Iessen mëttes sinn am Präis mat dran.

De Programm besteet normalerweis aus enger Visite vun der Uni, oder vun den Uni’en a vun deene wichtegste Gebaier vum Campus, ewéi d’Bibliothéik, d’Hörsäll oder nach d’Administratioun. D’Visite gëtt meeschtens mat engem Iessen oder engem Patt am Stamm-Restaurant/-Café vum jeeweilege Cercle ofgeronnt. Well d’Reesen an der Ouschtervakanz organiséiert ginn, ass et op deene meeschten Unien leider net méiglech an eng Virliesung ze goen.

Fir weider Informatiounen schreiwt eis einfach eng E-Mail op contact@acel.lu.

Ech hoffen Iech heimatter bessen Loscht op Reesen gemaach ze hunn, an datt dir de Wee an är Studiestad onbeschwéiert fannen wäert.

Clifton (ACEL)