D’Agence du Benevolat ass eng Asbl, déi et säit 2003 gëtt an mam Familieministère konventionnéiert gëtt. Dës Agence gouf gegrënnt fir en Berodungs- an Informatiounsstell zum Thema Benevolat ze hunn an domat en Austausch tëscht de Bénévolen an de Veräiner ze schafen.

D’Haaptmissioun vun der Agence ass d’Vermëttlung vun Bénévolen. Pro Joer kommen eng ronn 200 Persounen bei der Agence laanscht fir an engem Gespréich ze kucken wéi eng Kommpétenzen hunn se, waat hunn se Loscht ze maachen an duerno ze kucken wéi eng Organisatioun sicht Léit mat dem Profil.

D’Internetportal www.benevolat.lu bidd Informatiounen zu allem wat den Benevolat hei zu Lëtzebuerg betrëfft. Dozou gehéiert en Verzeechnis vun den verschiddenen Organisatiounen. Dës ginn no hirer Aktivitéit ageuerdent. Sou fannt dir och Infos zu den Aktivitéiten an Servicer, déi dës Organisatiounen ubidden. Doduerch, datt d’Assoziatiounen sech selwer fir dëse Site aschreiwe mussen, ass et méiglech, datt dir do net all d’Organistatiounen fannt. Dës Weideren fënnt ee wichteg Informatiounen, zum Bsp. wéi een eng a.s.b.l grënnt an leedt, punkto Assurancen, Responsabilité, Finanzen, asw. Eng grouss Rubrik um Portail befaasst sech mat der Organisatioun vun Fester, wéi eng Autorisatiounen brauch een, an op waat muss een oppassen.

D’Dauer vun engem Engagement am Benevolat ass net geregelt, et sinn Léit déi sech an engem Veräin während zwee bis dräi Joer aktiv bedeelegen, anerer hirt Liewe laang. Et gesäit een awer an de läschte Joeren, datt d’Leit sech ëmmer méi fir ee gewëssenen Projet engagéieren. Heinsdo sinn awer Formatiounen neideg, déi vun den Organisatiounen ugebueden ginn, fir kënnen als Bénévole bei hinnen ze “schaffen”, als Beispill bei den Rettungsdëngschter, am soziale Beräich.

Et ginn vill verschidden Beräicher am Benevolat, vum Déierenasyl, wou een mat de Muppe spazéieren goen kann, iwwert den Internetsite vun engem Veräin à jour ze haalen bis hin zu Aktiviéiten mat Kriibskranken Kanner.

De Benevolat ass amfong eng win-win Situatioun. Du gës eppes, mee du kris och eppes zeréck. Déi zwou Säiten profitéieren menschlech gesinn dovun.

Luc Pauly (Agence)