De Centre national d’Information pour Jeunes presentéiert iech déi véiert Editioun vum SLAM!, der Zeitung fir déi Jonk.

Dës Kéier, rechtzäiteg fir de Summer, stellen mer am Focus divers Summeraktivitéiten fir, an ginn iech och den een oder anerenTipp fir de Summer mat op Wee. Natierlech gëtt et och soss villes z’entdecken, sou wéi den Albumcheck an de Film Tip.

Fir all déi di d’Zeitung net am Lycée, an de Jugendhaiser oder am Quick fannen, besteet och d’Méiglechkeet dës ze abonnéieren (www.cartejeunes.lu) oder se via Internet ze liesen.

Eis Ekipp vu jonken Schreiwer vergréissert sech vun Editioun zu Editioun. Awer och iwwert weideren Zouwuess géifen mir eis freeën! Dofir bieden mer iech un dëser Stell namol en Opruff un di Jonk ze starten, déi gären schreiwen, Photoen maachen oder sech soss kreativ beschäftegen wëllen.

 

Mir bieden iech och zur Kenntnis ze huelen, datt de SLAM! eng méisproocheg Zeitung ass, bei där den Auteur d’Sprooch fräi wielen kann.

D’Redaktioun kënnt wöchentlech am CIJ (87, route de Thionville, Luxembourg) zesummen fir all méiglech Themen erauszesichen an déi nei Editioun ze plangen.

 

SLAM!-Team