Am Focus vun der SLAM!-9: “Einblick in den Ernährungsdschungel”

D’Thema Ernährung gëtt zanter Joeren ëmmer méi heefeg diskutéiert. Ëmmer méi verschidden Ernährungsformen entstinn. Dozou gehéiert mëttlerweil net méi just d’Fro dono WAT een ësst, mee och WOU et eigentlech hierkënnt a WEI et produzéiert gëtt. Wien sech mat dësem Themekomplex befaasst, stellt séier fest, datt et sech ëm e ganz wäitleefegt Feld handelt. Mat Ernährung hänken net nëmmen d’Liewensmëttel selwer, mee och ëmmer Aspekter vun Hierstellung, Kennzeechnung oder awer och Allergien an alternativen Ernährungsformen zesummen.

Weider geet et an dëser Editioun och ëm d’Thema Suicid, zu dem di Jonk vum Jugendtreff Hesper e Clip gedréint an en Preventiounsdaag, den de 4. Juli zu Hesper stattfënnt, organiséiert hunn.

D’SLAM! fënns du an denger Schoul, an dengem Jugendhaus, am Quick, sou wéi der Uni Lëtzebuerg. Et gëtt och d’Méiglechkeet d’SLAM! via cartejeunes.lu z’abonnéieren oder se online ze bestellen, resp. se hei ze liesen.

Ville Spaass beim Liesen!